Fundusze ETF dla bitcoina – wpływ na rynek

 

Fundusze ETF – definicja

O funduszach ETF zrobiło się w ostatnim czasie głośno ze względu na możliwość uruchomienia ich dla bitcoina. W poniższym artykule przedstawię definicję oraz konsekwencje sytuacji, w której fundusze ETF na bitcoina zostaną wprowadzone.

Co to jest fundusz ETF?

Nazwa ETF (z ang. Exchange Traded Fund) jest skrótem nazwy produktu inwestycyjnego. Jest to rodzaj otwartego funduszu inwestycyjnego. Stworzono go, aby w dokładny oraz rzetelny sposób obserwował ruchy indeksów giełdowych, koszyka innych aktywów takich jak akcje lub obligacje oraz surowców.

Papiery ETF są notowane na giełdzie, tak jak pozostałe papiery wartościowe. W sytuacji, gdy decydujemy się na zakup jednostek ETF, inwestujemy w portfel aktywów zdywersyfikowanych. Portfel ten zawiera spółki zgromadzone w indeksie, który śledzi dany ETF.

Może to być na przykład indeks WIG20. Wszyscy zainteresowani mogą cały czas śledzić inwestycje oraz kupować i sprzedawać je w trakcie sesji dzięki temu, że wszystkie tytuły uczestnictwa funduszu cały czas są poddawane aktualnej wycenie giełdowej.

Działanie ETF-ów

Tę kwestię warto wyjaśnić na przykładzie. Załóżmy, że ETF dotyczący WIG 20 wynosi 1/10 indeksu. W sytuacji, gdy WIG20 ma poziom 4500 punktów, ETF cechuje się wartością 450 złotych. Jak widać, metoda ta jest bardzo prosta.

Wszystkie spadki oraz wzrosty WIG20 będą miały ogromny wpływ na wzrosty oraz spadki ETF-u, w który się zaopatrzyliśmy. Warto wiedzieć, że gdy decydujemy się na zakup ETF-u, automatycznie w pośredni sposób stajemy się właścicielami akcji wszystkich spółek notowanych w indeksie.

Obracanie funduszami ETF w żadnym stopniu nie różni się od obrotu akcjami klasycznymi. Powoduje to, że w sposób ciągły mamy dostęp do wyceny poczynionych przez nas inwestycji. Rozpocząć proces inwestowania można już od kwoty jednej jednostki, dzięki czemu możliwe jest bardzo tanie zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego.

Nie trzeba inwestować we wszystkie spółki konkretnego indeksu, jak ma to miejsce w przypadku klasycznej giełdy, czy kupować indeksy używając do tego celu platformy obrotu pochodzenia zagranicznego.

Płynność funduszy ETF

Za zapewnienie ETF-om płynności odpowiadają animatorzy rynku, których w inny sposób określa się jako dostawcy płynności. Ich zadaniem jest podpisanie umów z wybranymi giełdami. Umowy te zawierają informacje odnośnie zasad, na których podstawie dokonywane będą wszelkiego rodzaju transakcje, takie jak maksymalna wartość zlecenia czy spreadu.

Spread jest to różnica między wartością kupna i sprzedaży. Ceny ETF-ów nie wynikają z popytu oraz podaży – nie są więc cenami rynkowymi. Kwota, jaką trzeba płacić za ETF-y, wynika z ofert animatorów. Zadaniem animatorów jest wycena różnych instrumentów bazowych, czyli indeksów.

Niskie koszty zarządzania

Fundusze ETF nad tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi mają jedną znaczącą przewagę. Jest to przewaga, która polega na bardzo niskich kosztach zarządzania. Niskie koszty zarządzania wynikają z tego, że zarządzanie funduszami ETF jest pasywne.

Ich zadaniem nie jest bowiem pobijanie indeksu, lecz jego wierne naśladownictwo. Dodatkowo dzięki niskim kosztom ETF-y są dostępne dla szerokiej liczby inwestorów. Z powodzeniem mogą się w nie zaopatrywać inwestorzy zarówno instytucjonalni jak i indywidualni, którzy nie dysponują dużymi środkami.

Oprócz tego, ze względu na swoją specyfikę, umożliwiają dostęp do wielu obligacji, surowców, regionów czy krajów. Pierwszy fundusz ETF w Polsce zadebiutował 22 września 2010 roku na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Był to fundusz ETF Lyxor ETF WIG 20.

Szanse na fundusze ETF na bitcoina

Ostatnio dużo mówi się o tym, że fundusze ETF na bitcoina mogłyby zostać wprowadzone w niedalekiej przyszłości. Szanse na to są duże. Jeśli jeszcze nie wiesz co to jest bitcoin:  https://kryptopan.pl/co-to-jest-bitcoin-blockchain/

Wprowadzenie funduszy ETF na bitcoina zależy od regulatora SEC

Amerykański regulator US Sexurities and Exchange Comission (w skrócie SEC) do tej pory otrzymał pięć wniosków od podmiotów, które chciałyby uzyskać zezwolenie na wprowadzenie funduszy ETF na bitcoina. Datę podjęcia decyzji komisja ustaliła na dzień 21 września bieżącego roku.

CBOE (Chicago Board Options Exchange), jeden z największych w Stanach Zjednoczonych ośrodków handlu opcjami, który swoją drogą jako pierwszy wprowadził w grudniu ubiegłego roku kontrakty terminowe futures na bitcoina, 26 czerwca wysłał do SEC wniosek o zezwolenie pozwalające na to, by móc oferować fundusze ETF na bitcoina przy współpracy z firmami SolidX oraz VanEck. CBOE zobowiązało się również do zapewnienia funduszu gwarancyjnego, który byłby kierowany do klientów.

Korzystać można byłoby z niego w przypadku kradzieży bądź utraty środków. Na początku fundusz będzie ograniczony kwotą 25 milionów dolarów. Istnieje jednak możliwość poszerzenia go do kwoty 100 milionów dolarów w wyjątkowych sytuacjach.

List prezesa CBOE

Chris Concannon, prezes CBOE w marcu skierował list do SEC. Przekonywał w nim, że fundusze ETF na Bitcoina powinny być naturalnym krokiem po wcześniejszym wprowadzeniu do obrotu kontraktów BTC futures.

Prezes w powyższym liście zawarł również stwierdzenie, że relatywnie niska płynność rynku kryptowalut nie będzie stanowiła problemu dla żadnego z inwestorów, który będzie planował wybrać fundusze.

W marcu bieżącego roku został również przeprowadzony wywiad z prezesem CBOE. Mówił on w nim między innymi o tym, że fundusze ETF na bitcoina zostaną wprowadzone w niedalekiej perspektywie czasowej.

Wpływ ETF-ów na kurs bitcoina

Wprowadzenie funduszy ETF na bitcoina, według wielu zwolenników tego rozwiązania, może mieć wpływ na znaczny wzrost kapitalizacji oraz notowań tej kryptowaluty. Dodatkowo zwraca się również uwagę na fakt, że inwestorzy instytucjonalni będą mogli ją nabywać w sposób bezpieczny oraz objęty gwarancjami.

Z kolei sytuacja, gdy fundusze ETF na bitcoina zostałyby odrzucone, wpłynąć może w negatywny sposób na rynek kryptowalut. Dostęp do bitcoina dla osób oraz instytucji, które cenią sobie bezpieczeństwo oraz regulowane prawnie gwarancje, będzie wówczas w dalszym ciągu utrudniony.

 

Autor : Twórca  z portalu www.kryptopan.pl

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.