WYKRESY – BUDOWA

WYKRES- BUDOWA 

 Głównym narzędziem w analizie technicznej jest wykres. Współczesne systemy komputerowe obsługujące giełdy są wstanie generować różne rodzaje  wykresów w czasie rzeczywistym. W zależności od preferencji analityka może on sobie wybrać jeden z wielu rodzai wykresów. Poniżej prezentuję najpopularniejsze rodzaje wykresów.

  1. WYKRES SŁUPKOWY – To styl wykresu w którym szczyt pionowej linii (słupka) wskazuje najwyższą cenę po której dany walor był handlowany w  danym przedziale czasowym natomiast dół linii(słupka) pokazuje cenę najniższą w danym przedziale czasowym. Podczas wzrostów cena zamknięcia jest reprezentowana przez poziomą krótką kreskę ( cypek ) po prawej stronie, cena otwarcia przez poziomą krótką kreskę ( cypek ) po  lewej stronie. W przypadku spadków interpretacja jest troszkę inna co możemy zaobserwować na rysunku W zależności od tego czy rynek reprezentowany przez słupek w danym przedziale czasowym jest wzrostowy bądź spadkowy słupki będziemy interpretowali w odmienny sposób. Na wykresie słupki  mogą prezentować dowolny zasięg czasowy : słupki roczne,  miesięczne, tygodniowe, dzienne, godzinne itd. WYKRESY - BUDOWA (ŚWIECE) 
  2. WYKRES LINIOWY – To najbardziej podstawowy i najmniej skomplikowany wykres w analizie technicznej. Reprezentuje on tylko ceny zamknięcia w określony przedziale czasowym. Linia jest formowana poprzez połączenie cen zamknięcia dla każdego okresu . Ten typ wykresu nie wnosi zbyt wiele do oceny ruchów cenowych dla danego okresu. Z drugiej strony łatwiej jest nam wyznaczać w tej sytuacji trendy gdyż wygląda on i sprawia wrażenie jakby mniej się działo podczas nawet dużych ruchów cenowych.
  3. JAPOŃSKI WYKRES ŚWIECOWY – zwany w skrócie wykresem świecowym. Ta technika tworzenia wykresu została stworzona przez Japończyka Munehisa Homma – tradera ryżu w 18 wieku.  Chyba najbardziej popularny styl wykresu stosowany przez analityków giełdowych. Do opisu zmian cenowych służą tak zwane świeczki. Każda świeczka reprezentuje jakiś wybrany okres czasowy. Może ona reprezentować te same okresy czasowe jak w przypadku wykresu słupkowego. Patrząc na strukturę świeczki na wykresie można odnieść wrażenie, że różni się ona od słupka w zasadzie tylko wypełnieniem środka ( ciałem ) oraz kolorami.  Poza ciałem w świecy mamy tak zwane cienie ( górny i dolny). Najwyższy punk cienia mówi nam o najwyższej cenie na danym walorze w danym przedziale czasowym, który reprezentuje świeca z kolei najniższy punkt odwrotnie  – o najniższej cenie. Wypełnienie świecy reprezentuje ceny  otwarcia oraz zamknięcia waloru w danym przedziale czasowym. Przyjętym jest, że jasny kolor wypełnienia ( biały, zielony )określa wzrost na danej świecy czyli ceną otwarcia będzie najniższy punk wypełnienia ( ciała ) natomiast ceną zamknięcia najwyższy punkt ciała. W przypadku spadków ( kolor ciemny – czerwony, czarny) mamy sytuacje odwrotną tzn ceną otwarcia będzie najwyższy punk ciała a zamknięcia najniższy. Może się to wydawać nieco skomplikowane jednak poniższe ilustracje powinny rozwiać wszelki wątpliwości.CEIŃ

 W porównaniu do tradycyjnych słupkowych wykresów wielu traderów postrzega świece jako bardziej widoczne i łatwiejsze do interpretacji. Każda świeca zapewnia łatwy do odszyfrowania rysunek ruchów cenowych. Trader może w momencie porównać otwarcie zamknięcie świecy jak i szczyty i minima.