WOLUMEN

WOLUMEN (Obroty)

   Nie sposób sobie wyobrazić współczesnej analizy technicznej bez oceny wolumenu czyli obrotów występujących na giełdzie. Najprościej tłumacząc wolumen to ilość konkretnych walorów sprzedanych lub kupionych określonym przedziale czasowym. Obroty na wykresie jest zazwyczaj reprezentowany za pomocą wykresów słupkowych. Obroty mierzą intensywność czy stopień ważności danych ruchów giełdowych. Dla przykładu jeśli rynek rośnie na słabym wolumenie to sygnał dla rynku jest taki, że możemy się spodziewać szybkiego powrotu do poprzednich cen. Podobnie się dzieje w sytuacji spadków. Aby podtrzymywać swój kierunek rynek potrzebuje wysokiego wolumenu. Wolumen  powinien rosnąc w kierunku trendu i opadać podczas korekt. Taki schemat oznacza, że trend jest zdrowy i rozwija się prawidłowo oraz, że coraz więcej inwestorów podłącza się do niego.  Obroty giełdowe są bardzo ważnym składnikiem przy analizie wszelkiego rodzaju formacji cenowych jak np ( głowa z ramionami)  gdyż służą jako ich potwierdzenie.

WOLUMEN