TRENDY-ANALIZA

TRENDY-ANALIZA

 Trendem nazywamy generalnie obrany kurs jakichś zdarzeń lub dominującą tendencje zdarzeń. W odniesieniu do analizy technicznej w rynku wzrostowym ruchy cenowe poruszają się w seriach zwyżkujących zyg-zaków. Wierzchołki  i dołki  każdego nowego zyg-zaka są wyżej niż poprzednie. W rynku spadkowym natomiast wierzchołki i dołki  każdego nowego zygzaka są niżej niż poprzednie. Jeśli kolejne wierzchołki i dołki zyg zaka nie są wyżej niż poprzednie mamy  do czynienia  z trendem bocznym lub też tzw ruchem cen w range.  Co jest bardzo ważne aby można było mówić o trendzie wzrostowym musimy połączyć ze sobą linię od prawej do lewej przynajmniej w dwóch dołkach zygzaka gdzie oczywiście drugi musi być wyżej niż pierwszy. W przypadku trendu spadkowego łączymy przynajmniej dwa wierzchołki zygzaka od lewej do prawej gdzie drugi wierzchołek jest niżej niż pierwszy. Na rysunku poniżej przedstawione są przykładowe trendy zaczerpnięte z rynku kryptowalut w odniesieniu do kryptowaluty Bitcoin ( BTC )

trend up1 BAT/BTC  Trend Boczy

Tak jak wcześniej już wspominałem przy okazji TEORI DOWA wyróżniamy trzy główne rodzaje trendu oczywiście mam tutaj na myśli rozróżnienie ze względu na horyzont czasowy danego trendu: długoterminowy ( powyżej 6 miesięcy), średnioterminowy ( 3 tygodnie-6 miesięcy), krótkoterminowy ( maksymalnie 3 tygodnie) . Trendy krótkoterminowe są częścią średnioterminowych z kolei średnioterminowe częścią długoterminowych.

WSPARCIA I OPORY

 Wyznaczanie trendów na początku styczności z analizą techniczną może się wydawać dość skomplikowane. W miarę nabywania doświadczenia i analizy coraz to większej liczby wykresów wyznaczanie linii trendu wchodzi najnormalniej  w krew. Samo wyznaczenie trendu oczywiście nie jest kluczem do sukcesu trend oczywiście pomaga wyznaczyć ogólny kierunek podążania cen jednak opierając się na wykresie możemy wyczytać z niego wiele innych ciekawych informacji pomagających zawarcie transakcji giełdowej po jak najlepszej cenie. Poziomy wsparcia i oporu można wyznaczać za pomocą wielu narzędzi – mogą nimi być linie i kanały trendu, średnie, poziomy Fibonacciego. i wiele innych

WYJAŚNIENIE:

 Poziom wsparcia to miejsce, które powstrzymuje spadek cen. Na tym poziomie ceny popyt zaczyna dominować nad podażą – cena danego instrumentu jest na tyle atrakcyjna, że przyciąga kupujących, którzy „przeważają” nad sprzedającymi. W rezultacie spadek ceny zostaje powstrzymany.  Opór to przeciwieństwo wsparcia. Stanowi poziom ceny, na którym podaż zaczyna przeważać nad popytem. Dzieje się tak na przykład, kiedy inwestorzy stwierdzą, że cena danego instrumentu jest za wysoka i decydują się na realizację zysków, co powoduje powstrzymanie wzrostów ceny.

 Często w analizie technicznej bywa tak, że możemy określić poziomy wsparć i oporów jeszcze przed osiągnięciem danej ceny przez wybrany instrument finansowy, do tego służą między innymi trendy a konkretnie górki i dołki trendów. Wsparcia i opory wyznaczamy łączą ze sobą poziomą linią górki oraz dołki będące na tym samym poziomie cenowym  W trendzie wzrostowym każda kolejna przebita górka będzie wsparciem dla powracającej ceny z kolei jeśli cenie nie uda się przebić kolejnej górki stanowi ona swoisty opór dla ruchów cenowych. Trzeba pamiętać, że za każdym razem  przebite wsparcie staje się oporem i na odwrót czyli przebity opór staje się wsparciem . Często podczas przebicia wsparć i oporów możemy zaobserwować zwiększenie wolumenu transakcyjnego w okolicy przebicia. W trendzie spadkowym z kolei kolejne dołki które były wcześniej wparciem stają się oporem dla powrotu cen. Zagadnienie wsparcia i oporu postaram się wyjaśnić na rysunkach poniżej. RESISTANCE

Sama linia trendu również może być wykorzystywana jako wsparcie czy opór w analizie. Poniżej przykłady wsparć i oporów tworzących się na linii trendu. Trzeba pamiętać o tym, że zawsze przebite wsparcie staje się oporem a każdy przebity opór staje się wsparciem.

opór w trendzie

KORZYSTANIE Z LINII TRENDU:

  1. Główna zasada trendu mówi, że trend podążający w danym kierunku będzie dalej podążał w tym samym  kierunku. Inaczej mówiąc istnieje większe prawdopodobieństwo dla kontynuacji trendu niż dla jego odwrotu,
  2. Przebicie linii trendu to ostrzeżenie o zmianie trendu. Możemy tą informacje wykorzystać np do zamknięcia swoich pozycji,
  3. Linia trendu może być wykorzystana do określenia punktów lub rejonów kupna w trendzie wzrostowym lub punktów sprzedaży w spadkowym,
  4. Im więcej mamy punków połączonych w linii trendu tym trend jest silniejszy,
  5. Trend długoterminowy jest ważniejszy niż trend średnioterminowy. Inaczej mówiąc często bywa tak, że trend średnioterminowy jest przeciwny do długoterminowego ale to tylko korekta i podążamy ciągle za trendem długoterminowym.

Na rysunku poniżej prezentuję sytuację gdzie możemy odnaleźć trendy o różnym horyzoncie czasowym. Zawsze trend długoterminowy jest najważniejszy.TRENDY-ANALIZA

ZAKOŃCZENIE TRENDU

Tak jak wcześniej już było zaznaczone w Teorii Dowa, każdy trend możemy uznać za nienaruszony dopóki nie otrzymamy wyraźnego sygnału, że się odwraca. bardzo często mamy do czynienia ze zwiększeniem konta trendu podczas wyczerpywania się siły trendu. W przypadku końca trendu wzrostowego mamy zazwyczaj do czynienia z bardzo mocnym sentymentem kupna i odwrotnie w przypadku końca trendu spadkowego. Poniższy rysunek ukazuje sentyment kupna w końcowej fazie trendy wzrostowego.sfd

 Zazwyczaj odwrócenie następuje wtedy gdy wszyscy już zainwestowali w dany produkt i rynek dochodzi do momentu gdzie podaż przewyższa popyt a kupujący nie posiadają kapitału aby dokupić więcej danego waloru inwestycyjnego. Przeważnie w tym momencie profesjonalni gracze już zdążyli pozbyć się swoich pozycji i rozpoczyna się wyprzedaż. Fundamenty mogą ciągle być zgodne z trendem jednak z braku nowego kapitału inwestycyjnego  następuję proces zmiany trendu. Koniec rynku byka zazwyczaj wydaje się być bardziej agresywny niż koniec rynku niedźwiedzia.

 Poza samą obserwacją linii trendu czy też konta  nachylenia trendu mamy do dyspozycji szereg formacji uformowanych przez wykres pozwalających nam skutecznie wskazać moment  odwrócenia trendu. W kolejnych działach zostaną zaprezentowane miedzy innymi formacje kontynuacji trendu jak i formacje odwrócenia trendu