TEORIA DOWA

TEORIA DOWA

 Teoria Dowa według której ogólna analiza rynku może zidentyfikować jego kierunek oraz kierunki pojedynczych jego elementów. Nie inaczej jest w przypadku Bitcoina (BTC) i innych kryptowalut. Twórcą tej teorii jest nieżyjący Charles Dow dziennikarz , założyciel i pierwszy redaktor i twórca czasopisma ,, The Wall Street Journal”. Dow analizował ruchy cen, a w szczególności wykresy kursów oraz wskaźniki – średnie odzwierciedlające sytuację w przemyśle i transporcie w Stanach Zjednoczonych. Średnie te – w jego teorii – można nazwać danymi kluczowymi. Autor uznał, że są one podstawą oceny stanu gospodarki USA. Teoria Dowa opiera się na sześciu podstawowych punktach:

I Średnie dyskontują wszystko

II Rynki wyróżniają 3 rodzaje trendu

 1. Główny (długoterminowy)
 2. Drugi (średnioterminowy)
 3. Mniejszy(krótkoterminowy)

III Trendy uwidaczniają się w trzech podstawowych fazach

IV Obroty powinny potwierdzać trend

V Średnie muszą się wzajemnie potwierdzać

VI Trend jest uznawany za nienaruszony dopóki nie otrzymamy sygnału, że się odwraca.

(I) Średnie dyskontują wszystko

Według tej teorii wszystkie czynniki które wpływają na popyt i podaż są odzwierciedlone w cenie rynkowej, więc efektywne inwestowanie może opierać się wyłącznie na analizie cen. Nawet nagłe zdarzenia jak na przykład wojna czy jakaś klęska żywiołowa są bardzo szybko absorbowane przez cenę.

(II) Rynki wyróżniają 3 rodzaje trendu

 Podstawą teorii rynku są trendy. Trend to nic innego jak kierunek w którym podąża rynek. Rynek może się kierować do góry jak i w dół. To trendy decydują, czy na giełdzie panuje hossa czy bessa. Trendem wzrostowym Dow nazwał kolejne szczyty, które przewyższają poprzedzające je najwyższe wartości, przerywane korektami spadkowymi, które kończą się powyżej poprzednich dołków. W skrócie jest to seria coraz wyższych szczytów i dołków. Trendem spadkowym określił serię kolejnych dołków, głębszych niż poprzednie najmniejsze wartości, przerywanych wzrostowymi korektami, które kończą się poniżej poprzednich najwyższych wartości poprzedzających wzrost. To seria coraz niższych dołków i szczytów. Hossa to sytuacja, w której kolejne szczyty i dołki znajdują się na coraz wyższych poziomach. W czasie bessy sytuacja jest odwrotna.

 1. Główny (długoterminowy) – Tego typu trend pokazuje ogólny kierunek rynku. Tego typu trend może trwać bardzo długo nawet kilka lat
 2. Drugi (średnioterminowy) – To tymczasowe przerwy w trendzie głównym i są uznawane jako korekty trendu głównego. Trwanie takiego trendu może zawierać się w przedziale mniej więcej od 3 tygodni do 6 miesięcy.
 3. Mniejszy(krótkoterminowy) – Trend krótkoterminowy odzwierciedla zmiany w trendzie średnioterminowym. Może on się posuwać w kierunku zgodnym z trendem głównym lub drugim. Trwania takiego trendu to zazwyczaj maksymalnie 3 tygodnie. 

(III) Trendy uwidaczniają się w trzech podstawowych fazach

Trendy Długoterminowe zarówno wzrostowe jak i spadkowe mają trzy fazy

Rynki Wzrostowe:

 1. Pierwszy ruch wzrostowy jest to tak zwana akumulacja spowodowana jest ona tym iż  więksi inwestorzy z poglądami dalekosiężnymi akumulują walory( kupują) podczas gdy większość sprzedaje swoje aktywa oczekując jeszcze większych spadków. Środki masowego przekazu rozpowszechniają złą informację siejąc negatywne nastawienie mniejszych inwestorów, uważając się za ekspertów i ekonomistów.
 2.  W kolejnej fazie ruch wzrostowy nabiera rozpędu kiedy to profesjonaliści rozpoczynają wykupywać rynek. Zauważają oni powstawianie małego trendu więc wchodzą w rynek, mamy też pierwsze dobre informacje.
 3.  Trzeci i ostatni ruch do góry to dystrybucja  jest ona spowodowana spowodowana szerząca się spekulacją, która podąża za cenami idącymi do góry. Uczestniczy rynku są przekonani o łatwych zyskach. W tej fazie profesjonaliści zamykają swoje pozycje sprzedając walory zwykłym małym inwestorom, którzy naśladują euforię wywołaną przez media.

Rynki spadkowe:

 1. Pierwsze ruchy spadkowe pojawiają się kiedy profesjonaliści zaczynają sprzedawać. Bardziej bystrzy inwestorzy – nie profesjonalni realizują zyski i przerzucają się na inne aktywa zwykle gotówkę.
 2. Drugi ruch sprzedażowy wywołany jest przez panikę kiedy inwestorzy orientują się, że popełnili błąd kupując i tną straty.
 3. Ostatni ruch odzwierciedla rozpacz sprzedających gdzie nawet wieczni optymiści oraz lubiący ranować straty są wyrzuceni z rynku z wielkim stratami czy też wezwaniami margin call.

(IV) Obroty powinny potwierdzać trend

  Charles Dow uznał, że wolumen powinien rosnąć w trakcie głównego trendu. Oznacza to, że w trakcie hossy ceny i wolumen powinny rosnąć i spadać wraz ze spadkiem cen. Odwrotnie podczas bessy. Wolumen powinien rosnąć w trakcie spadków cen i obniżać się wraz z ich wzrostem. Inaczej mówiąc wolumen powinien potwierdzać główny trend i zwiększać się podczas ruchu w kierunku trendu i zmniejszać się podczas faz korekty. Taką sytuacje możemy zaobserwować na poniższym rysunku. W tym przykładzie.

(V) Średnie muszą się wzajemnie potwierdzać

  Dow był uważnym obserwatorem gospodarki amerykańskiej. Podczas swoich badań zauważył, że jeżeli dwie średnie reprezentujące główne gałęzie gospodarki amerykańskiej potwierdzają się wzajemnie we wzrostach to ma to przełożenie w dobrej koniunkturze giełdowej. Były to mianowicie średnia transportowa oraz średnia przemysłowa. Osobiście uważam, że ten punk teorii Dow będzie najmniej przydatny w rozpatrywaniu ruchów cenowych kryptowalut.

(VI) Trend jest uznawany za nienaruszony dopóki nie otrzymamy sygnału, że się odwraca.

  Często spotykamy się z sytuacją w której to nie możemy określić czy dany ruch cenowy na wykresie to zmiana trendu czy też zwykła korekta. Na szczęście wg Teorii Dowa rynek nam pokazuje wiele sygnałów mogących nas utwierdzić w swoich przekonaniach. Takim sygnałem może być choćby sytuacja kiedy po korekcie rynek nie zbliża się do nowego szczytu za to rynek zaczyna przebijać ostatni dołek korekty. Jest wiele różnych formacji odwrócenia trendu, które ułatwiają nam znajdywanie punktów odwrotu. Zapraszam do działu Analiza techniczna/ formacje odwrócenia.