FORMACJE ODWRÓCENIA

FORMACJE ODWRÓCENIA

 Zgodnie z teorią Dowa trend jest kontynuowany i nienaruszony dopóki nie otrzymamy wyraźnego sygnału, że się odwraca. Poza formacjami kontynuacji mamy w analizie technicznej również formacje odwrócenia.  Mamy wiele formacji odwrócenia, które pokazują nam kiedy rynek faktycznie się odwraca. Do najpopularniejszych z nich należą formacje:

  1. głowa z ramionami oraz odwrócona głowa z ramionami ( ang. head and shoulders )
  2. podwójny szczyt oraz podwójne dno ( ang. double top, double bottom )
  3. spodek oraz odwrócony spodek ( ang. rounding top, rounding bottom)

1.Głowa z ramionami oraz odwrócona głowa z ramionami

 To chyba najbardziej znana i najbardziej popularna formacja odwrócenia wśród traderów. Składa się ona z dwóch ramion ( prawego i lewego ) oraz głowy. Głowa powinna znajdować się w najwyższym punkcie formacji pomiędzy ramionami.

Lewe ramię reprezentuje kontynuację trendu. Wolumen jest dość wysoki ( najwyższy w całej formacji) jednak spada podczas tworzenia się korekty. W tym momencie nie mamy jeszcze świadomości, że to formacja odwrócenia. Następnie następuje proces tworzenia się głowy( najwyższego punktu w trendzie), wolumen znowu wzrasta, trend się nie zmienia a jego kont nachylenia ciągle sugeruje kontynuację trendu. Następuje  wyczerpanie trendu i często mamy do czynienia w tej sytuacji z luką ( wyczerpania ) pomiędzy poszczególnymi częściami wykresu. następuje spadek wolumenu i korekta cenowa na wykresie. Zazwyczaj w tym momencie dochodzą do nas informacje, ze  ten rynek jest dobrą inwestycją jednak ta informacja jest już dawno w cenie waloru.  Przy tworzeniu prawego ramienia wolumen obrotów powinien być najniższy. Tworzy się ono w wyniku istnienia wsparć pochodzących zazwyczaj jeszcze z lewego ramienia. Okres tworzenia się lewego oraz prawego ramienia powinien się odbywać w stosunku mniej więcej 4:3. Punktem krytyczny realizacji formacji jest przebicie linii szyi czyli linii łączącej dołki będące korektom lewego ramienia oraz  głowy. W tym momencie wolumen zaczyna ponownie rosnąć W momencie pierwszego klarownego zamknięcia świeczki poniżej linii możemy mówić o formacji.  Potencjalny zasięg spadku wyznacza wysokość głowy odmierzona w dół od punktu przebicia linii szyi. Formacja głowy i ramion należy do jednej z bardziej wiarygodnych formacji. Formacja odwróconej głowy z ramionami działa na podobnych zasadach z tym, że dotyczy oczywiście trendu spadkowego i mamy do czynienia tym razem z trzema lokalnymi dołkami zamiast górek.

głowa z r2

2. Podwójny szczyt oraz podwójne dno 

 To kolejne formacje  odwrócenia. Możemy mieć z nimi do czynienia zarówno w krótkim jak i średnim czy też długim terminie. Swoim kształtem formacja podwójnego szczytu przypomina literę M natomiast formacja podwójnego dna przypomina literę W. W formacji podwójnego szczytu formują się 2 szczyty przy których wzrasta wolumen, przy czym przy drugim szczycie wolumen przeważnie jest niższy. Mamy też jeden dołek lokalnie przy którego tworzeniu spada znacząco wolumen, dzięki temu dołkowi możemy wyznaczyć punkt wybicia z tej formacji, Wyznaczona linia wybicia z formacji będzie stanowiła w przyszłości opór przy próbie powrotu do trendu wzrostowego.  Zasięg spadku wyznacza odległość pomiędzy linią dwóch szczytów a najniższym punktem formacji ( dołkiem).

podwójne dno top

 

 W formacji podwójnego dna formują się 2 dołki przy których wzrasta wolumen, przy czym przy drugim dołku wolumen przeważnie jest niższy. Mamy też jeden szczyt lokalnie przy którego tworzeniu spada znacząco wolumen, dzięki temu szczytowi możemy wyznaczyć punkt wybicia z tej formacji, Wyznaczona linia wybicia z formacji będzie stanowiła w przyszłości wsparcie przy próbie powrotu do trendu spadkowego.  Zasięg wzrostu wyznacza odległość pomiędzy linią dwóch dołków a najwyższym punktem formacji ( szczytem).

3. Spodek oraz odwrócony spodek 

 To kolejne formacje odwrócenia trendu, które zwykle kształtują się w dosyć długim terminie po wielomiesięcznej konsolidacji i przy małej aktywności na rynku  czego obrazem jest dość niski wolumen podczas tworzenia się spodka czy też odwróconego spodka. Spokojna charakterystyka tych  formacji powoduje, że często są one niezauważane. W momencie wybicia z tej formacji mamy zwykle do czynienia z bardzo dużymi ruchami cen. Wizualnie formacje spodka możemy porównać do spodka czy też pół okręgu. Obroty w formacji spodka przybierają często odwrotny kształt względem  formacji.

 

SFS FORMACJE ODWRÓCENIA

 

 Poza przedstawionymi formacjami odwrócenia trendu mamy również wiele innych. Są one zazwyczaj modyfikacją przedstawionych wyżej formacji. Warto tutaj wymienić choćby potrójny szczyt czy też potrójne dno. Są też szczególne przypadki gdzie za pomocą obserwacji kilku kolejnych  świeczek możemy określić czy mamy do czynienia z odwróceniem trendu. Dzieje się tak przy bardzo dużych nagłych ruchach w górę czy też dół. Po tych ruchach które mogę trwać zaledwie 1 dzień następuje gwałtowny odwrót na kolejnej świeczce  negujący poprzedni ruch. W tym rozdziale nie będę rozwijać tego tematu. Natomiast temat ten zostanie opisany w odrębnym dziale.