FORMACJE KONTYNUACJI

FORMACJE KONTYNUACJI

 Czym są formacje kontynuacji w analizie technicznej. To takie powtarzające się układy  ma wykresach, które informują nas o chwilowej przerwie w danym trendzie lub też konsolidacji danego trendu przed kolejnym ruchem zgodnym z trendem. Pojawiają się one zazwyczaj po silnym ruchu w danym kierunku. Jest to nie jako odpoczynek trendu przed dalszą kontynuacją danego ruchu. Formacje kontynuacji mają tendencje do trwania dłużej niż formacje odwrócenia trendu.  Do głównych formacji kontynuacji trendu możemy zaliczyć:

  1. CHORĄGIEWKI
  2. FLAGI
  3. KLINY
  4. TRÓJKĄTY
  5. KONSOLIDACJA W KANALE BOCZNYM

1. CHORĄGIEWKI 

 Tworzą się na wykresie dosyć krótko i trwa od kilku sesji do 3 tygodni. Wzór chorągiewki jest skończony w momencie wyjścia wykresu spoza chorągiewki. Wolumen transakcyjny powinien powinien być wysoki przed wejściem w fazę tworzenia się formacji następnie zaczyna maleć podczas tworzenia się chorągiewki na samym końcu realizowania się formacji czyli wybicia się w kierunku trendu wolumen gwałtownie wzrasta. Często zdarza się tak, że chorągiewka pojawia się w połowie silnych ruchów cenowych dzięki tej wiedzy możemy wyznaczyć potencjalny ruch na danym rynku.

FORMACJE KONTYNUACJI

2. FLAGI

To kolejne formacje kontynuacji trendu, tworzą się one na wykresie dosyć krótko i trwa od kilku sesji do 3 tygodni. Flagę tworzą dwie równoległe linie. Zasada działania formacji jest bardzo podobna jak w przypadku chorągiewki. Tutaj mamy do czynienia z przejściowym tworzeniem się kanału w kierunku przeciwnym do trendu następnie następuje gwałtowne przebicie linii kanału zgodnie z kontynuacją trendu czyli w górę w trendzie wzrostowym lub w dół w trendzie spadkowym. Oczywiście cała formacja powinna zostać również potwierdzona wolumenem podobnie jak w przypadku chorągiewki. Zasięg ruchu, który następuje po realizacji flagi wyznaczany jest podobnie jak w przypadku chorągiewki. 

FLAGAP FLAGAWE

3. KLINY

 To kolejne formacje kontynuacji trendu, tworzą się one na wykresie znacznie dłużej niż flagi czy chorągiewki trwa to zazwyczaj w okresie od 2-3 tygodni do kilku miesięcy (3) . Kliny swoim wyglądem przypominają trójkąty. Tworzą je dwie linie które są nachylone tym samym kierunku, jednak przeciwnie do poprzedzającego trendu. Jeśli chodzi o analizę wolumenu w przypadku klinu to jest ona bardzo zbliżona do flagi czy chorągiewki jednaK w znacznie większym zakresie czasowym. Wysoki wolumen na początku maleje wraz z wejściem w formacje klinu. Podczas wybicia się z klinu następuje ponowny wzrost wolumenu. Potwierdzeniem realizacji formacji jest oczywiście przebicie linii klinu w górę w przypadku kontynuacji trendu wzrostowego lub przebicie linii w dół w przypadku kontynuacji trendu spadkowego. Proszę zwrócić szczególną uwagę na linie tworzące klin oraz okres tworzenia się formacji. Początkujący analitycy często popełniają błędy myląc flagę z klinem.

KLIN

4. TRÓJKĄTY

 Mogą być zarówno formacją kontynuacji trendu jak i formacją odwrócenia trendu. Tworzą się one dosyć długo podobnie jak kliny 2 tygodnie- kilka miesięcy  O tym czy dany trójkąt doprowadzi do kontynuacji czy odwrócenia decyduje kierunek wybicia względem istniejącego trendu. Trójkąty są bardzo często spotykaną formacją jednak nie zbyt pewną i trudną do oceny z racji wielu rodzajów trójkątów i możliwości analitycznych jakie dają analitykowi. W początkowej fazie mamy dość wysoki wolumen, następnie on spada w miarę tworzenia się trójkąta aż wreszcie powinien nastąpić gwałtowny wzrost w momencie wybicia w którymś z kierunków w trójkącie. Moment przebicia to zazwyczaj moment kiedy rynek zamyka się w danym dniu powyżej linii oporu lub poniżej linii wsparcia Trójkąty tworzą dwie linie, które układają się na kształt trójkąta. W kontekście ułożenia linii tworzących trójkąty rozróżniamy:

a) Trójkąty równoramienne 

 Obie linie tworzące trójkąty: zarówno lokalnych szczytów jak i dołków nachylone są pod  bardzo zbliżonym kątem ( jedna zgodna z kierunkiem trendu druga przeciwna do kierunku trendu. Trójkąt ten może być zarówno formacją odwrócenia jak i kontynuacji. Pamiętajmy , że kąt nachylenia poszczególnych linii ma być zbliżony a nie idealny jak w geometrii.

trój trójkrads

b) Trójkąty prostokątne 

 Jedna z linii tworzących trójkąt prostokątny jest ułożona horyzontalnie łącząc szczyty lub dołki druga linia natomiast łączy malejące szczyty lub rosnące dołki i kieruje się zgodnie z trendem. Pozostałe zasady interpretacji tego typu trójkąta są analogiczne do trójkąta równoramiennego. W przypadku trójkątów prostokątnych widać wyraźną presję na sprzedaż bądź też na kupno określonego waloru. Wobec ciągłej presji w określonym kierunku tworzy się płaskie wsparcie bądź też płaski opór, które w końcu ulegają przebiciu.

prost

5. KONSOLIDACJA W KANALE BOCZNYM 

 To sytuacja w której rynek tworzy wsparcia oraz opory poprzez reakcje zwrotne w wierzchołkach na tym samym poziomie oraz dołkach na tym samym poziomie. Jest to formacja kontynuacji danego trendu. Linie tworzące kanał konsolidacyjny są równoległe do siebie i położone horyzontalnie ( w przeciwieństwie do flagi gdzie mamy ułożenie linii przeciwnie do trendu). kanał boczny konsolidacyjny jest tworzony zazwyczaj w średnim oraz dłuższym terminie ( 1 tydzień – kilka miesięcy). Potwierdzenie formacji w trendzie wzrostowym następuje w momencie przebicia oporu ( trend wzrostowy) i przetestowaniu powtórnym nowo utworzonego wsparcia. Jeśli chodzi o trend spadkowy mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. Przebicie wsparcia czy też oporu zazwyczaj wiąże się z gwałtownym wzrostem wolumenu.

kanały

  Tak jak wcześniej wspomniałem wyszukiwanie formacji kontynuacji trendu może stwarzać niejednokrotnie wielkie trudności. Formacje mogą się najzwyczajniej mylić. Z czasem  i praktyką analityczną wychwytywanie formacji staje się bardzo intuicyjne i automatyczne. Trzeba sobie uświadomi, że formacje kontynuacji trendu są dużo ważniejsze od formacji odwrócenia z punktu widzenia zawierania transakcji. Trzeba dążyć do sytuacji w których zawieramy transakcje będąc w zgodzie z trendem. Jest to związane z przedstawianą już wcześniej Teorią Dowa jak i analizą trendu przedstawioną w poprzednich częściach. Trzeba maksymalizować sytuacje w sytuacjach kiedy rozpoznajemy formacje kontynuacji. Trzeba unikać transakcji szukając formacji odwrócenia mimo iż są one łatwiejsze do zauważenia na wykresie.